_

KONTAKT

_

Biuro Usług Rachunkowych „AS”
Stanisława Flak
Agnieszka Ćwierz

Adres Biura:
ul. Brata A.Kosiby 5/2,
32-020 Wieliczka


Telefon:
0609 098 884
0665 329 961

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30


e-mail: flaks@interia.pl
Polecamy firmę informatyczną: Testkomp.pl - testy oprogramowania, serwis komputerowy, sieci komputerowe, strony internetowe, pozycjonowanie, outsourcing it, cyfrowa telewizja naziemna DVB-T - instalacje
_
_

Nasza Oferta

_

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

 • Tworzenie planu kont oraz opracowywanie polityki rachunkowości
 • Rejestracja dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, VAT-7
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych CIT oraz PIT
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie analiz finansowych i informacji
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
_
 • Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, VAT-7
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Roczne rozliczanie działalności
_

Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

 • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R, VAT-7
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Roczne rozliczanie działalności
_

Kadry, Płace, deklaracje ZUS

 • Obsługa pracowników i rozliczeń właścicieli
 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • Przygotowywanie list płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń
 • Przygotowywanie regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Przygotowywanie przelewów do ZUS i PFRON
 • Elektroniczne przesyłanie danych do ZUS i PFRON
 • Sporządzanie raportów imiennych osób ubezpieczonych RMUA
 • Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R
 • Rozliczenie umów cywilno-prawnych
 • Przygotowywanie deklaracji rocznych dla pracowników (PIT-11, PIT-40)
 • Rozliczenie delegacji pracowników
_

Usługi inne: zmiany umów, KRS

 • Sporządzanie wniosków CEIDG
 • Sporządzanie deklaracji VAT-R
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych
 • Wypełnianie wniosków kredytowych
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zamykanie działalności
_